Reis naar Romny - 30 nov t/m 11 dec 2009

18 december 2009

door Ton de Meij

Spoetik naar Romny 2009: Een rolstoelbus wordt overhandigd aan de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis Een rolstoelbus wordt overhandigd aan de directeur van het psychiatrisch ziekenhuis

Doelen

  • Bezoek projecten
    • Psychiatrisch ziekenhuis
    • Kinderpsychiatrisch ziekenhuis
    • Overhandiging rolstoelbus
    • Revalidatiecentrum
  • Opening Burgerinformatiecentrum.

Deze reis werd gemaakt door een afvaardiging van Stichting Spoetnik en met name door: Beja Kluiters Albers, voorzitter - Henk Kluiters, vrijwilliger en echtgenoot Beja - Ton de Meij, vicevoorzitter - Ronald Tol bestuurslid - Tanja Chorna, partner van Ronald - en John Stienen, adviseur.

Verslag

Beja is ruim een week eerder vooruit gereisd om de, door de RMC (vervoer op maat) uit Rotterdam geschonken rolstoelbus, naar Kiev te rijden en alvast kwartier te maken voor de gehele afvaardiging.

Ton, Henk, Ronald en Tanja vliegen met Wizzair vanaf Dortmund naar Borispol, de luchthaven van Kiev. Zij worden daar opgewacht door Beja met de genoemde bus. Ton slaapt die nacht bij kennissen en de anderen overnachten in de flat van de familie Kluiters.

Kiev blijkt in korte tijd te zijn veranderd in een wereldstad met forse verkeersproblemen. Er zijn op de dag zoveel voertuigen op de weg, dat het verkeer er zo ongeveer de gehele dag op vele plaatsen volledig vast staat in een z.g. propky (file). Reizen per voertuig levert dan ook steeds grotere vertragingen op.

Naar Romny

Op 1 december reizen we met de meegenomen bus van Kiev naar Romny, een reis van bijna 4 uur over tweebaans wegen met nog steeds abominabel slecht plaveisel. In Romny is een eerste afspraak gepland tussen Beja en de Burgemeester, dhr Pomoran.

In de avond is er het eerste contact met de deelnemers aan het project van VNG-international (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Het gaat om de Burgemeester van Vlaardingen dhr. Tjerk Bruinsma, en 3 projectmanagers. Ook zijn aangeschoven de Burgemeester van Moravska Trebova (vriendschapsgemeente met Vlaardingen in TsjechiŽ) en 2 projectmanagers en tenslotte schuift ook John Stienen aan, die als adviseur van Stichting Spoetnik met dit project meewerkte.

Spoetik naar Romny 2009: Drie burgemeesters proeven van het aangeboden brood Burgemeesters proeven van 't aangeboden brood

Jan Hecker (een van de genoemde projectmanagers) verwelkomt ieder met een toast en legt uit, wat er de afgelopen tijd is bereikt rond het informatiecentrum voor de burgers van Romny, dat na initiatieven van Spoetnik, in samenwerking met de 3 gemeenten en VNG-international morgen officieel geopend zal gaan worden. Er heeft bij het stadsbestuur van deze oost OekraÔense stad en haar medewerkers een grote omwenteling in denken plaats gevonden, waarna dit centrum, met relatief beperkte middelen, is gerealiseerd. In Moravska Trebova deed men dit al een paar jaar eerder met hulp van de Vlaardingers en VNG. Daar functioneert het inmiddels meer dan goed en de Tsjechische afvaardiging is zichtbaar blij, dat men dit nu hier in Romny ook heeft kunnen helpen organiseren.

Alle gasten verblijven in een prima hotel in de stad. De volgende dag (2 december) worden alle gasten, op zeer traditionele wijze ontvangen op het Stadhuis door het gehele gemeentebestuur o.l.v. de Burgemeester. Er wordt door 2 dames in folkloristische kledij eerst een traditioneel brood aangeboden, waar allen een stukje van moeten afnemen om te proeven, alvorens over te kunnen gaan tot de orde van de dag.

De burgmeester heet ons vervolgens van harte welkom en nodigt ons uit, hem te volgen naar de raadzaal. Daar start een conferentie. Er wordt door vele sprekers (de projectmedewerkers, gebruikers en de burgemeester van Romny) het doel en de werkwijze van het hele project "City for the Citicens"omstandig uitgelegd. Dat handelt dus over een informatiecentrum voor de burgers van Romny (zoals onze loketten voor burgerzaken in de gemeentehuizen van Nederland). Ook de manier waarop dit in samenwerking met Vlaardingen, Moravska Trebova en VNG-international tot stand is gekomen, wordt uitgebreid uitgelegd. Over en weer wordt e.e.a. (in Engels - Russisch /OekraÔns) vertaald door de aanwezige tolk. Zowaar een lange zit.

Opening Informatiecentrum

In de middag is er de officiŽle opening van het centrum en vindt er een persconferentie plaats.

Spoetik naar Romny 2009: de receptie van het informatiecentrum voor burgers De receptie van het informatiecentrum voor burgers

Het gemeentelijk personeel van de stad Romny blijkt zeer gemotiveerd en werkt inmiddels met zichtbaar plezier met het compleet nieuwe systeem. Men is er klaar voor om, met nog steeds maar beperkte middelen, het systeem zelfs nog verder uit te gaan bouwen, om de burgers van de stad nog beter en plezieriger te kunnen informeren over alle gemeentelijke zaken.

De afvaardiging van Spoetnik is trots op de behaalde resultaten. Zij wil nu eenmaal niet alleen hulpgoederen brengen, terwijl dit nog wel steeds hard nodig is. Maar ook wil zij bevorderen, dat ontwikkelingen zoals met dit informatiecentrum, tot stand gebracht worden. Beja Kluiters heeft al 20 jaar geleden goed geluisterd naar de hulpvragen van het bestuur en de inwoners van de stad en het is dan ook zeer plezierig om te kunnen constateren, dat e.e.a. nu uitgemond is in daadwerkelijke resultaten. Spoetnik is de gemeentebesturen van Vlaardingen en Moravska Trebova en VNG-international dan ook zeer dankbaar voor hun inzet t.b.v. de zeer goedwillende stad Romny.

De stad zal in OekraÔne een voortrekkersrol kunnen gaan vervullen met dit, voor het land, geheel nieuwe systeem. Dit in navolging van, zoals de stad Moravska Trebova dat in TsjechiŽ nu al doet.

Met een uitgebreid diner, waarbij ieder wordt vermaakt met, weer traditioneel, OekraÔense muziek, wordt het project officieel afgesloten. Dat kan niet eerder, dan pas nadat er heel wat keren de glazen wodka zijn geheven en goede wensen zijn uitgesproken naar elkaar. (boets darovia!!)

Rondleiding en bezoek revalidatiecentrum en psychiatrisch ziekenhuis

Spoetik naar Romny 2009: Spoetik naar Romny 2009: het psychiatrisch ziekenhuis met hun nieuwe bus Het psychiatrisch ziekenhuis met hun nieuwe bus
De volgende dag (3 december) staat een rondleiding door de stad op het programma. De tocht leidt ons langs o.a. het standbeeld van de beroemde poŽet Shevsjenko, maar ook langs een pas opgericht gedenkteken voor de Holodomor (de door Stalin georganiseerde uithongering van miljoenen Oekrainers) en brengt ons bij een van de plaatselijke kerken, waar de priester ons rondleidt.

Vervolgens wordt het relatief nieuwe revalidatiecentrum bezocht. Hier wordt getoond, dat een persoonlijk initiatief van de huidige directrice, met veel hulp van Spoetnik, geleid heeft tot een goed werkend systeem waar, aan voornamelijk jonge mensen, een uitgebreid revalidatieaanbod kan worden geboden. Spoetnik zorgde er voor een overgroot deel van de inboedel. Door de actie Run for Romny, georganiseerd door de gemeenteambtenaren van Vlaardingen vorig jaar, is daar een grote bus geschonken kunnen worden, waarmee veel patiŽnten van en naar huis gebracht kunnen worden in de hele regio van de oblast Soemi. Ook zijn er nieuwe kozijn77en en ramen geplaatst, mede door inbreng van Spoetnik. Uit dankbaarheid wordt een klein toneelstukje opgevoerd door een paar revalidantjes.

Tenslotte leidt de rondleiding naar het plaatselijke psychiatrisch ziekenhuis. Ook daar is door Spoetnik al heel veel hulp gebracht en werd nog de vorige week een hele vrachtwagen met kleding en medische hulpmiddelen gelost. Er werden met hulp van Spoetnik toilet- en douchegroepen gebouwd en een speelruimte aangekleed voor de ernstig zieke patientjes, die niet naar buiten kunnen. Dit werd mede mogelijk gemaakt door o.a. een schenking van de familie Sleght na hun 60-jarige huwelijksjubileum.

De toestand is er, ondanks deze hulp echter nog steeds schrikbarend. In een veel te oud, op Sovjetwijze gebouwd monumentaal pand, moet men vele patiŽnten verplegen onder omstandigheden, die in Nederland ongekend zijn. Met 20, nog steeds schamel geklede, patiŽnten tegelijk op ťťn zaal, afgeschermd door roestige hekken, biedt het interieur een bijzonder trieste indruk. De directeur vraagt niet voor niets opnieuw om hulp.

Terug naar Kiev

Spoetik naar Romny 2009: Sint Nikolaas en de Nederlandse en Belgische ambassadeurs Sint Nikolaas en de Nederlandse en Belgische ambassadeurs

Op de laatste dag van ons verblijf is tenslotte een heus Sinterklaasfeest gevierd in de Nederlandse Ambassade in Kiev. Er is hernieuwd kennis gemaakt met de nieuwe Ambassadeur, dhr. Wolthers, zijn echtgenote en de staf. Zij hebben Spoetnik bij deze gelegenheid, uitgenodigd om bij een volgend bezoek wat uitgebreider over onze activiteiten te kunnen spreken tijdens een lunch.

Moe maar voldaan is de afvaardiging van Spoetnik weer teruggevlogen naar Nederland. met weer veel indrukken van een land, waarvan veel inwoners en bestuurders wensen om bij de Europerse Unie aan te sluiten. Er zal echter nog heel wat water door de Dnjepr stromen voordat deze wens kan worden gerealiseerd. Nog veel zal moeten veranderen en waarbij ondersteuning nodig is. Met de positieve ervaring in Romny in gedachte, weten we echter dat deze wens legitiem is en het hun is gegund dat deze in de toekomst waargemaakt kan worden.

 


Terug naar de beginpagina