Beja Kluiters ontvangt Vlaardingse Stadsspeld op Oekraïnedag 26 februari 2005 te Vlaardingen

28 februari 2005

Op de afgelopen Oekraïnedag op 26 februari jl. te Vlaardingen, ontving SPSN-O bestuurslid Beja Kluiters uit handen van burgemeester T.P.J. Bruinsma de Vlaardingse Stadsspeld. Hieronder het persbericht van de gemeente Vlaardingen vanwege deze speciale gebeurtenis en een weergave van Bruinsma's openingswoord en uitreiking van de Stadsspeld op de Oekraïnedag.

Beja Kluiters ontvangt Vlaardingse Stadsspeld

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen hebben besloten de Vlaardingse Stadsspeld toe te kennen aan mevrouw E.J.F.M. (Beja) Kluiters-Albers, gezien haar jarenlange inzet voor de kansarmen in de samenleving. Burgemeester T.P.J. Bruinsma heeft de Stadsspeld uitgereikt op 26 februari 2005, ter gelegenheid van de Oekraïnedag die in Vlaardingen werd georganiseerd.

Burgemeester T.P.J. Bruinsma reikt Vlaardingse Stadsspeld uit aan Beja Kluiters

Al meer dan 10 jaar zet Beja Kluiters, oprichter en voorzitter van de Vlaardingse Stichting Spoetnik en bestuurslid humanitaire zaken van het (landelijk) Platform Nederland-Oekraïne, zich belangeloos in voor kansarme groepen in Oekraïne. Door haar tomeloze inzet weet zij velen om zich heen te inspireren. Haar initiatieven raken vele lagen van de bevolking, zowel in Vlaardingen en wijde omstreken bij het verzamelen van hulpgoederen, als aan de Oekraïense kant bij het verspreiden van de hulp.

Voorbeelden van de wijze waarop Beja haar stadgenoten mobiliseert zijn er in overvloed: al vier jaar op rij organiseerde ze inzamelingsacties samen met basisschool ‘Het Anker’. Ook organiseert ze een wekelijkse inzameling van goederen in de sporthal aan de Jacob Assendelftplaats. Ze betrekt haar stad nadrukkelijk in het contact met de Oekraïners, bijvoorbeeld in de vorm uitwisselingen, zoals in oktober 2004 met de Oosterkerk, of het organiseren van Oekraïnedagen, in september 2002 en februari 2005. Al voordat ze haar activiteiten concentreerde op Oekraïne, speelde ze een actieve rol in de Vlaardingse gemeenschap, bijvoorbeeld bij buurtverenigingen en de winkeliersvereniging. In 2003 werd Beja Kluiters al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Stadsonderscheidingen van Vlaardingen zijn bestemd voor personen of organisaties die zich in het bijzonder voor de Vlaardingse samenleving verdienstelijk hebben gemaakt. Degene die de Stadsspeld krijgt uitgereikt, moet zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor verenigingen, instellingen en personen binnen de stad Vlaardingen.

Oekraïnedag

Deze editie van de halfjaarlijkse Oekraïnedag van het Platform Nederland-Oekraïne stond in het teken van de presidentsverkiezingen die eind 2004 in Oekraïne hebben plaatsgevonden. Er werd teruggeblikt op de ‘Oranje Revolutie’, de tumultueuze periode tussen de ongeldig verklaarde tweede ronde van de presidentsverkiezingen en de inauguratie van president Joesjtsjenko op 23 januari jl.

Oekraïnedag, Vlaardingen, 26 februari 2005 – welkomstwoord en uitreiking Stadsspeld

door burgemeester T.P.J. Bruinsma

Geachte dames en heren,

Ik heet u van harte welkom op het Vlaardingse stadhuis. In het bijzonder heet ik de gasten uit Oekraïne welkom, waaronder ambassadeur Dmytro Markov. Wij zijn zeer vereerd dat u hier vandaag bent om stil te staan bij de ontwikkelingen in uw land. Maar ook onze eigen Vlaardingse Beja Kluiters wil ik speciaal welkom heten: toen zij mij vroeg om u vandaag hier in Vlaardingen te mogen ontvangen was ik verguld met dat verzoek.

Burgemeester T.P.J. Bruinsma van Vlaardingen Deze editie van de halfjaarlijkse Oekraïnedag staat in het teken van de presidentsverkiezingen die eind 2004 in Oekraïne hebben plaatsvonden. U blikt vandaag terug op de ‘Oranje Revolutie’, ofwel de tumultueuze periode tussen de ongeldig verklaarde tweede ronde van de presidentsverkiezingen en de inauguratie van president Joesjtsjenko op 23 januari 2005. Vandaag zijn niet alleen voorstanders maar ook critici van deze revolutie bijeen. U hebt echter één ding wat u bindt: u houdt van Oekraïne en wenst het allerbeste voor dit land en de mensen die er leven. Dat is ook het mooie van deze dag, dat u allemaal zeer betrokken bent bij Oekraïne en met elkaar van gedachten wilt wisselen over de toekomst.

De ‘Oranje Revolutie’ heeft in de wereld grote indruk gemaakt. Na de ‘Rozen Revolutie’ in Georgië is het geloof in de regio gegroeid dat mensen die zich verenigen en opkomen voor hun missie gehoord kunnen worden.
Veel westerse media zien de overwinning van Joesjtsjenko op 26 december als het slotakkoord van de democratisering van Oekraïne. Maar eigenlijk is het pas het begin. De komende maanden moet de nieuwe president in democratisch opzicht bewijzen het vertrouwen waard te zijn van de honderdduizenden die de kou voor hem trotseerden. Die mensen gingen de straat op omdat men vond dat het hoog tijd was geworden voor verandering. Het volk zal nu waarschijnlijk snel iets willen merken van de nieuwe wind die door Kiev waait, niet in de laatste plaats ook in de eigen omstandigheden. Joesjtsjenko zal wellicht ook impopulaire maatregelen moeten nemen. De tijd die hij daarvoor heeft is beperkt: halverwege zijn termijn zijn er nieuwe parlementsverkiezingen.

De conjunctuur in de wereldeconomie kan Joesjtsjenko meezitten. Dan moeten hij en de nieuwe regering nog wel een oplossing vinden voor de twee verrassingen waarmee ze meteen bij aantreden werden geconfronteerd. De eerste is een erfenis van de vertrekkende machthebbers: die hebben de pensioenen verhoogd zonder dat daar dekking voor was. De tweede was het 'kerstgeschenk' uit Turkmenistan dat het contract met Oekraïne over de levering van gas openbrak en verhoogde met 500 miljoen dollar. Kortom: kansen en uitdagingen zijn er in overvloed.

De Oekraïense democratie kan zich nu verder gaan ontwikkelen. Een belangrijke stap is gezet. Het zal een weg worden van een stap voorwaarts en soms twee stappen terug. Het is te hopen dat de beide grote buren – Europa en Rusland - Oekraïne hierin zullen steunen. Ik was verheugd te horen dat President Bush tijdens zijn charme-offensief Europa opriep om de Oekraïne deel te laten uitmaken van Europa.

Dames en heren, Oekraïne krijgt al vele jaren steun uit Nederland, zowel humanitair als op het gebied van de ondersteuning van de civil society. Sinds 1993 is stichting Spoetnik, die geheel uit vrijwilligers bestaat, al actief met het brengen van hulp en opzetten van projecten in Oekraïne. De stichting is opgericht en wordt voorgezeten door de Vlaardingse Beja Kluiters. Beja’s werk heeft indruk gemaakt, niet alleen in Nederland en Vlaardingen maar ook in Oekraïne. Dat blijkt wel uit de nominatie in 2003 van Beja in Oekraïne als vrouw van het jaar vanwege haar humanitaire activiteiten. In mijn ogen is dat een groot eerbetoon aan een vrouw die zich met hart en ziel voor Oekraïne inzet.

Beja Kluiters is eveneens mede-oprichter en bestuurslid humanitaire zaken van het landelijk Platform Nederland-Oekraïne. Onlangs is zij met een aantal anderen die hier ook aanwezig zijn, waarnemer bij de verkiezingen in Oekraïne geweest en dat is een hele eer en unieke ervaring. Ze heeft de ‘Oranje Revolutie’ van heel dichtbij meegemaakt. Ik heb begrepen dat Beja het elke keer weer voor elkaar kreeg om met haar auto dicht bij het podium op het onafhankelijkheidsplein in Kiev te komen. Beja heeft flinke last van haar knieën en was genoodzaakt om met de auto te gaan als ze langer dan een half uur bij de demonstraties aanwezig wilde zijn. Stapvoetsrijdend is ze geregeld met demonstranten meegegaan om het allemaal mee te kunnen maken en heeft vaak zo via haar gsm life verslag gegaan op Nederlandse en Vlaardingse radio. Als ik dan weer eens in mijn auto op weg was naar een vergadering in Den Haag was ik er trots op dat ik ‘onze’ Beja op Radio 1 hoorde.

De liefde van Beja voor Oekraïne komt voort uit een hechte familieband. Haar schoonmoeder komt uit Oekraïne en zij heeft Beja met haar moederland in contact gebracht. Beja ging Russisch leren om goed met haar Oekraïense schoonfamilie te kunnen praten. Dit contact kreeg grote gevolgen. Zij is zich gaan inzetten voor Oekraïne, indertijd samen met een hele goede vriendin, en zij doet dit tot op de dag van vandaag. Door Beja’s tomeloze inzet weet zij velen om zich heen te inspireren. Haar initiatieven gaan door vele lagen van de bevolking heen, zowel in Vlaardingen en wijde omstreken bij het verzamelen van hulpgoederen als aan de Oekraïense kant bij het verspreiden van de hulp.

De wijze waarop zij Russische vrachtwagenchauffeurs heeft geholpen en voor haar heeft weten te winnen, is daar een prachtig voorbeeld van. Misschien kunnen sommigen van u zich nog herinneren dat in 1998 in West-Europa vele Russische, Oekraïense en Wit-Russische vrachtwagenchauffeurs gestrand waren vanwege de roebelcrisis. Maandenlang hebben ook in Nederland tientallen chauffeurs in Nederland vastgestaan op parkeerplaatsen. Zonder salaris voor henzelf en hun gezinnen in het thuisland moesten het maar zien te rooien.

Een van de bekendste parkeerplaatsen waar normaliter Oost-Europese vrachtwagens enkele dagen bivakkeren in afwachting van vracht of van vertrek was de 'Russische parkeerplaats' bij de Waalhaven in Rotterdam. Vooral daar heeft Beja met haar organisatie Spoetnik in het najaar van 1998 veel ondersteuning geboden. Ze mobiliseerde allerlei mensen, bedrijven en andere organisaties om voedsel te schenken of klaar te maken en te helpen met kleding te wassen. Bijzonder was ook dat ze er in slaagde om wat aan de verveling van de chauffeurs te doen. De chauffeurs hadden geen geld en ze durfden hun vrachtwagen waar ze verantwoordelijk voor waren niet in de steek te laten. Onder andere heeft ze toegangskaartjes voor een voetbalwedstrijd van Feyenoord in de Kuip geregeld en in samenwerking met het muziek- en dansensemble Kalinka uit Rotterdam is een Russisch/Oekraiens concert gegeven, zodat de chauffeurs toch even een beetje thuis waren. Speciaal werd tijdens de jaarwisseling een oud- en nieuwfeest op de parkeerplaats georganiseerd.

De hulpacties aan de chauffeurs heeft Spoetnik enorm veel goodwill bij zowel de chauffeurs als de (Oekraïense) transportfirma’s opgeleverd. Hier profiteert Spoetnik nu nog van bij het organiseren van transporten van hulpgoederen naar Oekraïne.

Beja’s enthousiasme is aanstekelijk en inspirerend. Ze betrekt Vlaardingen nadrukkelijk in het contact met de Oekraïners, bijvoorbeeld in de vorm van uitwisselingen, zoals in oktober 2004 met de Oosterkerk, of het organiseren van Oekraïnedagen, zoals in september 2002 en vandaag. Er zijn veel voorbeelden van de wijze waarop Beja haar stadgenoten mobiliseert: al vier jaar op rij organiseerde ze inzamelingsacties samen met basisschool ‘Het Anker’. Al voordat ze haar activiteiten concentreerde op Oekraïne, speelde ze een actieve rol in de Vlaardingse gemeenschap, bijvoorbeeld bij buurtverenigingen en de winkeliersvereniging.

Beja, op 29 april 2003 mocht ik jou een Koninklijke onderscheiding opspelden, wat ik graag heb gedaan. Nu mag ik je weer in het zonnetje zetten. Gezien jouw jarenlange inzet voor de kansarmen in de samenleving en de manier waarop je je stadsgenoten daarbij betrekt, doet het mij een heel groot plezier om jou namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen de Vlaardingse Stadsspeld toe te kennen.

Beja, van harte gefeliciteerd!

Tjerk Bruinsma,
Burgemeester van Vlaardingen

(N.B. Alleen het gesproken woord geldt.)


Terug naar de begin pagina